Vítáme Vás na stránkách společnosti
HůrkaZP - Zemní práce - Obchodní činnostKontejnery Demolice Hutneni Svahovani Tříděni zeminy Vrtání Technické služby Doprava Zemní práce

Vítejte na webových stránkách naší firmy, která se zabývá strojovými zemními pracemi, demolicemi, nakládání s odpady, zprostředkováním obchodu a služeb a poskytováním technických služeb. Zemní práce provádíme od malých zakázek až po středně velké. Stavby zajišťujeme od A až po Z.
Například od demolice, úpravy pozemku, skrývky ornice, výkopy základů, odvoz zeminy, uložení zeminy, doprava písků, štěrků, likvidace odpadů, skládání paletového materiálu, konečné terénní úpravy, prodej ornice. Veškeré práce provádíme vlastní technikou značek.