HůrkaZP - Zemní práce - Obchodní činnost
Demolice

Provádíme demolice starších objektů, statků, dvorů a rodinných domů vlastní technikou. Zprostředkujeme ruční očištění staveb, vyklizení, odstrojení od nežádoucích příměsí v suti. Demolice provádíme včetně likvidace suti a odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. Popřípadě na místě demolice suť podrtíme k dalšímu využití.
Terén po demolici urovnáme, zhutníme připravíme k dalšímu využití popřípadě zatravníme.

demolice demolice demolice demolice demolice demolice demolice demolice demolice
Kontejnery Demolice Hutneni Svahovani Tříděni zeminy Vrtání Technické služby Doprava Zemní práce