HůrkaZP - Zemní práce - Obchodní činnost
Hutnění

Hutnění je technologie používaná ve stavebnictví, je metodou mechanického zvyšování hustoty materiálu. Slouží pro zvýšení únosnosti materiálu, zamezení sesedání, předchází poškození mrazem, zlepšuje stabilitu, omezuje propustnost vody. Při nedostatečném zhutnění jsme často svědky sesedání překopů silnic, praskání základů staveb, praskání potrubí, eroze („podemílání“) staveb a dalších nepříjemných jevů. Zhutňovací metody i technika jsou přitom poměrně cenově nenáročné a dostupné. Jejich správným použitím, tak lze jednoduchým a levným způsobem zamezit značným škodám.
Nejčastěji zhutňujeme zeminy, kamenivo, recykláty, zavlhlí beton, podklady pod zámkové dlažby a komunikace, živici atd.


Pro výše popsané druhy prací se používáme tyto typy strojů:

hutneni hutneni hutneni hutneni hutneni hutneni hutneni hutneni
Kontejnery Demolice Hutneni Svahovani Tříděni zeminy Vrtání Technické služby Doprava Zemní práce