HůrkaZP - Zemní práce - Obchodní činnost
Technické služby

ROZVOZ PITNÉ VODY


Pitnou vodu rozvážíme cisternou MK 7 Tornádo o objemu 7 m3. Cisterna je vybavena 60 m hadic v případě delší vzdálenosti se můžeme individuálně dohodnout.

Pitnou vodu rozvážíme do:
Rozvoz pitné vody Rozvoz pitné vody Rozvoz pitné vody Rozvoz pitné vody Rozvoz pitné vody


ZIMNÍ ÚDRŽBA


Nabízíme provádění zimní údržby, která spočívá v odklízení sněhu z vozovek a parkovišť a zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, nákladových ploch a parkovišť, chodníků, zajištění posypu ploch při námraze i bez sněhové pokrývky a to v areálech, veřejných prostranstvích atd..
Údržbu provádíme moderní technikou, aby nedocházelo k poškození Vámi svěřeného majetku za účelem odklízení sněhových nánosů. Odklízení provádíme pomocí čelních odpružených radlic s gumovými břity. Posypy provádíme pomocí sypací nástavby s rozmetadlem a to drtí 4-8 a nebo podle dohody solí.
Při kalamitách, jsme schopni nasadit nakladače na odhrnování velkých sněhových nánosů, kupení sněhu na hromady, nakládání sněhu na nákladní auta a odvoz sněhu. Veškeré práce provádíme vlastní technikou.

Zimní údržba Zimní údržba Zimní údržba Zimní údržba Zimní údržba


Dále provádíme:

ÚKLID KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ TLAKOVOU VODOU ( KROPICÍ )


Mytí komunikací, parkovišť provádíme pomocí cisterny MK 7 Tornádo na podvozku 4 x 4 vybavenou vysokotlakým čerpadlem, a kropící lištou, která je vybavena předními stavitelnými tryskami a bočními kropidly. Dále je vybavena navijákem s hadici a mycí tlakovou puškou a zadním mlhovačem.

KONTEJNERY


Provádíme pokládku a přepravu kontejnerů na převoz Vámi určených materiálů.
Máme k dispozici kontejnery o objemu 3m3 až 11m3 do nosnosti až 10 t.
Kontejnery používáme na převoz zeminy, suti, komunálního odpadu, písku, kameniva, ornice, kovového šrotu, balíků se senem – slámou, dřeva, stavebního materiálu na paletách a stavební mechanizaci…… atd.

Kontejnery Kontejnery Kontejnery Kontejnery
Kontejnery Demolice Hutneni Svahovani Tříděni zeminy Vrtání Technické služby Doprava Zemní práce