HůrkaZP - Zemní práce - Obchodní činnost
Třídění zeminy

Třídění zeminy provádíme pomocí třídící a drtící lopaty ALLU lehké řada SML.
Třídící a drtící lopata ALLU je vhodná pro rychlé a účinné zpracování rozmanitých materiálů.
Připojením ALLU na zemní stroj vznikne účinné drtící a třídící zařízení. Pak není nutné používat drahé speciální stroje.
Připojuje se jako přídavné zařízení rypadlo a je poháněna z jeho hydraulického okruhu. Umožňuje třídit, drtit, míchat a provzdušňovat rozličné materiály. Nejčastějšími aplikacemi jsou: rekultivace zemin, zpracování výkopku na obsypový materiál při pokládce potrubí, stabilizace zeminy pro zahrnutí výkopu, kompostování bio-odpadů, zeleného odpadu, kalů, provzdušňování, drcení kůry, míchání substrátů, neutralizace kontaminovaných zemin.

trideni trideni trideni trideni trideni trideni trideni
Kontejnery Demolice Hutneni Svahovani Tříděni zeminy Vrtání Technické služby Doprava Zemní práce